EC Certificate Full Quality Assurance

Pozovite nas: +381 63 623 160 +381 37 498 777
MasterMed - Prodaja medicinskih aparata

MasterMed Blog

    Gonartroza predstavlja progresivno, degenerativno oštećenje hrskavice zgloba kolena. Tokom artroze dolazi do stvaranja pukotina na hrskavici, ona se istanjuje dok nakon određenog vremena potpuno nestaje. Uticaj na nastanak gonartroze mogu da imaju prekomerna…

    N. peroneus communis je manja terminalna grana u sastavu n. Ischiadicus-a i sadrži vlakna poreklom od L4-S2 nervnih korenova. Ovaj nerv je lokalizovan u potkolenici i izlazi iz gornjeg ugla poplitealne jame, nastavlja…

KOKSARTROZA- bol u kuku ; SALUS TALENT Ⓐ kao rešenje   Koksartroza predstavlja progresivno, degenerativno oštećenje hrskavice zgloba kuka. U nešto većem broju su obolele osobe ženskog pola, a etiologija može biti različitog uzroka: starost,…

  Od davnina pa sve do danas, bol i njegovo uporno prisustvo je veoma veliki izazov za pacijente širom sveta, tako da je prisutan i korišćen visok broj različitih terapija protiv bola. REMED, kao istinski…

                SALUS TALENT jeste uspešan i veoma efektivan proizvod dugogodišnjeg istraživanja primene elektromagnetnog polja sa ciljem lečenja ili smanjivanja simptoma različitih patologija. Proizvođač ovog izvanrednog aparata je firma REMED Co., sa sedištem u Južnoj Koreji,…

Scroll