EC Certificate Full Quality Assurance

Pozovite nas: +381 63 623 160 +381 37 498 777
MasterMed - Prodaja medicinskih aparata

KOKSARTROZA- bol u kuku ; SALUS TALENT Ⓐ kao rešenje

01.10.2019.

KOKSARTROZA- bol u kuku ; SALUS TALENT Ⓐ kao rešenje

 Medicinski aparat Salus Talent A

Koksartroza predstavlja progresivno, degenerativno oštećenje hrskavice zgloba kuka. U nešto većem broju su obolele osobe ženskog pola, a etiologija može biti različitog uzroka: starost, dugotrajno bavljenje napornim i fizički teškim poslovima, urođeno iščašenje kukova, povećana telesna težina, posledica trauma,…

Bolest je jako naporna, i najveći problem jeste BOL . Prvi znaci su bolna fleksija i unutrašnja rotacija u kuku. Bol perzistira i vremenom postaje sve veća, pacijent ima poteškoća sa čučnjem,  javlja se bol u preponi koji se projektuje sve do kolena. Po vrsti je tup, dubinski bol u kostima. Vremenom pacijent ima poteškoća u kretanju naročito sa penjanjem uz stepenice. Prisutna je jutarnja ukočenost, bol prilikom prvih jutarnjih koraka. Ukoliko se bolest ne dijagnostikuje dolazi do gubitka zglobnog prostora u kuku a samim tim i remećenje šeme hoda, kompenzacije od strane kolena i kičme sa ciljem izvršenja funkcije hoda.  Shodno tome kao posledicu dobijamo osobu koja ima problema sa kolenom, kukom i kičmom.

Zbog svega gore navedenog bitno je na vreme otkriti bolest i krenuti sa adekvatnom terapijom kako bi sačuvali zglob kuka koliko je to moguće, sa ciljem što dužeg održavanja funkcionalnosti i očuvanja ostalih zglobova (kičma, koleno).

Činjenica je da je proces nepovratan i da jednom propala hrskavica ne može da se obnovi. U tom slučaju terapija izbora je  elektromagnet SALUS TALENT koji, pored ostalih dejstava, ima izuzetno analgetsko dejstvo a samim tim znatno usporava razvitak koksartroze i maksimalno produžava period funkcionalnosti.

SALUS TALENT je jedinstveno i revolucionarno rešenje u borbi sa koksartrozom, prvenstveno u olakšavanju simptoma BOLA koji je kod koksartroze najveći i najuporniji problem. Tretmanima SALUS TALENT-om se otklanja ili znatno smanjuje bol što omogućava jednu normalnu osnovu za rad na jačanju mišića karlice putem kineziterapije.

 

Na koji način SALUS TALENT  deluje analgetski?

                SALUS TALENT  je elektromagnet sa jačinom magnetnog polja od 3T.

Poznato je da elektromagnetno polje deluje stimulišuće na ćelijskom nivou što dovodi do poboljšanja hemijskih procesa ćelije i ujedno pozitivno utiče na funkciju ćelije i ćelijske membrane. Reguliše naboj ćelijske membrane koji je odgovoran za normalnu funkcionalnost različitih mehanizama u vidu transfera kako hranljivih materija tako i raspadnih produkata metabolizma između ćelije i ekstracelularne tečnosti.

-Povećava prokrvljenost aplikvoane regije i na taj način doprinosi boljoj ishranjenosti zgloba što posledično smanjuje bol.

-Hidrira hijaluronsku kiselinu u sinovijalnoj tečnosti koja pruža bolju zaštitu hrskavici i na taj način smanjuje bol

– Deluje na aktivaciju A-beta nervnih vlakana, tj inhibitornih vlakana za bol i prekida dotok bolnog impulsa. (slika 1.)

Slika 1. – Mehanizam prenosa bolnog nadražaja

 

Ambulanta za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju FIZIO AKTIV, koja je prijatelj naše firme MASTERMED, poseduje SALUS TALENT i pionir je u radu sa ovom inovativnom tehnologijom. Na osnovu najdužeg rada sa SALUS TALENT-om iskoristili smo njihova iskustva u primenjivanju ove vrste terapije na pacijentima. Ovde ćemo vam prezentovati dva prikaza slučaja iz ambulante FIZIO AKTIV.

1) N. P. 1963. godište

Dg. : Coxarthrosis l. dex., non specificata

Profesija: Prosvetni radnik

Objektivni pregled lekara:

Pacijent došao zbog bolova u desnom kuku koje na VAS skali bola ocenjuje brojem 6. Kliničkim pregledom utvrđen je smanjen obim pokretljivosti pri pokretima fleksije i unutrašnje rotacije kao i provociranje bola koji je lokalizovan u kuku prilikom pasivnog izvođenja istih. Fleksija sa savijenim kolenom iznosi 110° od fizioloških 130-140° dok unutrašnja rotacija sa savijenim kolenom u ležećem položaju na leđima iznosi 21° od fizioloških 30-40°. Maksimalan čučanj izvodljiv, uz provokacijau jakog bola pri krajnjoj amplitudi. Prisutna jutarnja ukočenost, prvi koraci su jako bolni. Negira noćni bol, negira bilo kakvo trnjenje.

Nakon 8 tretmana SALUS TALENT -om kontrolnim objektivnim pregledom je utvrđeno:

Pacijent oseća znatno olakšanje u vidu smanjenja bola koji na VAS skali ocenjuje brojem 2. Amplituda pokreta je povećana do donjih granica fiziološkog obima pokreta a bol koji se provocira pokretima fleksije i unutrašnje rotacije je minimalan. Čučanj je moguće izvesti uz prisustvo bola manjeg intenziteta. Jutarnja ukočenost je i dalje prisutna. Postoji znatno olakšanje bola prilikom prvih jutarnjih koraka.

Subjektivni osećaj pacijenta:

Nakon odrađene terapije osećam se mnogo lakše, mogu da se popnem stepenicama do stana koji je na 3. spratu uz prisustvo male količine bola u poslednjih 5-7 stepenika. Mogu sama da se obujem bez upotrebe kašike, dan mi počinje lakše uz mnogo manje muka. Svesna sam da ne može biti kao novo ali mi je kvalitet zivota itekako unapređen i sve u svemu jako sam zadovoljna rezultatima.

2)  B. N. 1979. godište

Dg. : Coxarthrosis posttraumatica l. sin.

Profesija: Preduzetnik

Objektivni pregled lekara:

Pacijent je došao zbog bola u levom kuku. Pre 4 godine doživeo je saobraćajnu nezgodu u kojoj je došlo do povrede leve noge. Bol u kuku na VAS skali bola ocenjuje brojem 7. Kliničkim pregledom utvrđen je smanjen obim pokreta fleksije, unutrašnje i spoljašnje rotacije kao i provociranje jakog bola koji se širi u prepone i ide ka kolenu prilikom pasivnog izvođenja istih. Fleksija sa savijenim kolenom iznosi 103° od fizioloških 130-140°, unutrašnja rotacija sa savijenim kolenom u ležećem položaju na leđima iznosi 16° od fizioloških 30-40° dok spoljašnja rotacija u istom položaju iznosi 25° od fizioloških 40-50°. Jutarnja ukočenost prisutna, jako bolni prvi jutarnji koraci. Maksimalan čučanj nemoguć, provocira jak bol. Negira noćni bol, negira bilo kakvo trnjenje. Pacijent vidno štedi bolnu nogu, uz promenjen antalgični hod.

 

Nakon 6 tretmana SALUS TALENT -om kontrolnim objektivnim pregledom je utvrđeno:

Pacijent opisuje bol kao manje intenzivan i na VAS skali ga ocenjuje brojem 4. Utvrđeno je povećanje obima pokreta fleksije za 20°, unutrašnje rotacije za 12° i spoljašnje rotacije do donje granice fiziološke amplitude. Prilikom pasivnog izvođenja ovih pokreta bol se ne širi do kolena već je lokalizovan u kuku i manjeg je intenziteta. I dalje prisutna jutarnja ukočenos ali u manjem intenzitetu i kraćem vremenskom periodu, prvi jutarnji koraci znatno manje bolni. Čučanj je izvodljiv, uz prisustvo bolova. Osposobljeni uslovi za izvođenje kineziterapije. Vidno poboljšan i olakšan hod.

Subjektivni osećaj pacijenta:

Prezadovoljan sam terapijom, vrlo je prijatna I efektivna I što je najvažnije, bol je vidno manjeg intenziteta. Iako je prisutna u određenoj meri ne može da se poredi sa prethodnim stanjem, tako da sam dosta funkcionalniji, aktivniji, raspoloženiji, mogu koliko toliko da se uključim u svoj privatni posao.

Scroll