EC Certificate Full Quality Assurance

Pozovite nas: +381 63 623 160 +381 37 498 777
Medicinski aparat pulsni elektromagnet Salus Talent Pro

Medicinski aparat SALUS TALENT PRO koristi magnetnu indukciju jačine do 3 Tesle i frekvencu do 1 do 100 Hz,dva odvojena kanala sa dve sonde različite veličine za lakšu aplikaciju, za razliku od standardnih magneta čija jačina iznosi od 10 do 50 mT sa tendencijom smanjivanja.
Salus Talent Pro je visoko induktivni, duboko prodirući, pulsni elektromagnet koji daje preciznu aplikaciju elektromagnetnog polja koja prodire duboko u tkivo i stimuliše ga. U zavisnosti od intenziteta magnetne indukcije i polja aplikacije Salus Talent Pro stimuliše nerve, mišiće, krvotok i limfotok. Dubina prodiranja ovog magneta je 10 cm. U zavisnosti od intenziteta magnetne indukcije pacijent može osećati vibracije u tkivu (pri niskim intenzitetima) ili mišićne kontrakcije stimulisanih mišića i nerava (pri visokim intenzitetima ).

Ovaj aparat nudi 20 automatska , 20 manuelna i 20 korisničkih programa rada. Poseduje manju sondu iste jačine i frekvence koja je mnogo lakša za manuelno rukovanje u toku terapije. Ima moderan touch screen ekran širine 8 inča, kao i točkić za doziranje intenziteta. 

Medicinski aparat pulsni elektromagnet Salus Talent Pro

Polja primene:

 • rehabilitacija
 • ortopedija
 • sportska medicina
 • neurologija
 • wellness
 • urologija

Glavne kliničke primene

Medicinski aparat pulsni elektromagnet Salus Talent ProMedicinski aparat pulsni elektromagnet Salus Talent ProMedicinski aparat pulsni elektromagnet Salus Talent Pro

Najčešće indikacije:

 • povrede
 • osteoartroza
 • artritis
 • otoci
 • prelomi
 • urinarna inkontinencija
 • hronični prostatitis
 • bol u lumbalnom (krsnom) delu kičme
 • bolu u vratnom delu kičme (cervikalni bol)
 • išijalgija
 • poremećaji perifernih nerava

Scroll