EC Certificate Full Quality Assurance

Pozovite nas: +381 63 623 160 +381 37 498 777
MasterMed - Prodaja medicinskih aparata

Lezija n. peroneus communis ; SALUS TALENT Ⓐ kao terapija izbora

16.11.2019.

 

 

N. peroneus communis je manja terminalna grana u sastavu n. Ischiadicus-a i sadrži vlakna poreklom od L4-S2 nervnih korenova. Ovaj nerv je lokalizovan u potkolenici i izlazi iz gornjeg ugla poplitealne jame, nastavlja ka lateralnom delu kolena, zatim se uvija oko glave fibule i deli na dve terminalne grane nerava: n. peroneus superficialis i n. peroneus profundus.peroneus superficialis dermatomi

  • peroneus superficialis je zadužen za inervaciju m. peroneus longus et brevis, kao I dermatoma lokalizovanog na spoljašnjem-srednjem delu potkolenice, donju trećinu spoljašnjeg dela potkolenice kao i većinu dorsuma stopala.
  • peroneus profundus je zadužen za inervaciju m. tibialis anterior, extensor hallucis longus, extensor digitorum longus, i peroneous tertius. Dermatom mu je usko ograničen tako da inerviše dorzalnu stranu desne polovine prvog kao i levu polovinu drugog prsta.

Lezija n. peroneusa procentualno spada u najčešće ispade perifernih nerava, stoga je jako bitno posvetiti se njegovom rehabilitacijom. Pre svega treba razgraničiti i dijagnostikovati u kom nivou prostiranja je došlo do lezije. Lezije mogu biti uzrokovane:

 

koreni zajednickog peronealnog nerva

  1. Pritiskom samih korenova nerava koji izlaze iz kičmene moždine od nivoa L4 do S2, prouzrokovanih diskus hernijom, spondilolistezom, faset sindromom, osteofitima, priraslicama,…
  2. Postoperativno, najčešće nakon operacije kuka i karlice dolazi do oštećenja onog dela n. ischiadicus-a čija su vlakna poreklo n. peroneus communis-a.
  3. U nivou kolena, i to na predilekcionom mestu lokalizovanom na glavi fibule. Tu se nerv obavija oko iste I deli na svoje dve grane, takođe se nalazi najbliže površini tako da je na tom mestu najpodložniji povredi.
  4. Kompresivna lezija uzrokovana entezom, tendinitisom, tenosinovitisom, ili stvaranjem kalcifikata usled hroničnih upala.

periferna lezija peroneusa

U kliničkoj slici se javlja trnjenje u spoljašnjem delu potkolenice,  kao i slabost ili nemogućnost izvođenja pokreta dorzalne fleksije stopala.

pad stopala

 

Terapija izbora za svaki neurološki ispad, posebno ispad n. peroneusa jeste pulsni elektromagnet SALUS TALENT .Zbog svog jedinstvenog magnetnog polja ograničenog prostiranja I dejstva jačine 3T u stanju je da bez problema stimuliše dati nerv.

Ono što razlikuje SALUS TALENTod elektrostimulacije je činjenica da elektrostimulacijom delujemo na motornu tačku, tj. na neuromišičnu sinapsu koja predstavlja mesto ulaska nerva u mišić i na taj način izazivamo veštačku kontrakciju mišića. Sa druge strane, stimulacijom SALUS TALENT-om delujemo direktno na nervno vlakno simulirajući impuls iz mozga i na taj način izazivamo kontrakciju mišića. Stimulacija SALUS TALENT-om je daleko bolja i naprednija jer:

  1. Delujemo na ceo nerv, impuls prolazi kroz celo nervno vlakno i umnogome poboljšava regeneraciju nerva
  2. Za stimulaciju mišića nije potrebno znati i tražiti motorne tačke, pokret se može stimulisati na bilo kom mestu prostiranja nerva.
  3. SALUS TALENT deluje na autonomni deo nervnog sistema koji je zadužen za regulaciju protoka krvi kroz tkivo, tako da povećava protok krvi i cirkulaciju, što posledično dovodi do brže i bolje regeneracije nerva.
  4. Terapija je prijatna, bezbolna, kontrakcije su mnogo boljeg kvaliteta u odnosu na stimulaciju eksponencijalnim strujama.

 

Ambulanta za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju FIZIO AKTIV, koja je prijatelj našefirme MASTERMED, poseduje SALUS TALENT i pionir je u radu sa ovom inovativnom tehnologijom. Na osnovu najdužeg rada sa SALUS TALENT-om iskoristili smo njihova iskustva u primenjivanju ove vrste terapije na pacijentima. Ovde ćemo vam prezentovati dva prikaza slučaja iz ambulante FIZIO AKTIV.

 

          1) L. B. 1970. godište

 

Dg.Laesio nervi peronaei L sin postoperativa

 

Profesija: Trgovinski radnik

 

Objektivni pregled lekara:

Pacijent dolazi zbog nemogućnosti potpune dortifleksije stopala. Inače, pre mesec dana je ugrađena endoproteza kuka nakon koje su počele tegobe. Pacijent hoda na štakama, izbegava oslonac na operisanu nogu, prisutna kompenzacija u vidu fleksije kuka i kolena zbog straha od pada.

Nema bolove u nozi i stopalu, dorzifleksija stopala prisutna u tragu. Senzibilitet peronealnog dermatoma smanjen.Cirkulacija uredna, mišići natkolenice BO. MTR ahilov sin BO, MTR patelarni sin BO.

EMNG nalaz: ukazuje na neuropraksiju peronealne grane n. ischiadicus-a.

 

Nakon 8 tretmana SALUS TALENT   u vremenskom periodu od 14 dana, uz sprovođenje kineziterapije kontrolnim objektivnim pregledom lekara je utvrđeno :

Dorzifleksija stopala izvodljiva do neutralnog položaja stopala. Senzibilitet peronealnog dermatoma u većem delu oporavljen.Stvoreni uslovi za dozvoljen oslonac na stopalo bez straha od pada. Zakazana kontrolna EMNG potkolenice.

Subjektivni osećaj pacijenta :

Terapija je bila uspešna, vrlo prijatna, iz dana u dan sam osećao poboljšanje i jako sam zadovoljan rezultatima. Mogu da podignem stopalo, vratila mi se sigurnost u oslonac i hod.

 

 

          2) Lj. K. 1957. Godište

 

Dg. Lumboishialgia L sin cum paresis nerviperoneii L sin

 

Profesija: Penzioner

 

Objektivni pregled lekara:

Dolazi zbog bolova duž leve noge, krsta i palca leve noge koji je potpuno utrnut. Inače, u januaru mesecu je iste tegobe imala koje je sanirala medikamentnom terapijom relativno brzo a u junu mesecu posle duže vožnje i pritiska na levu nogu tegobe su se ponovile i dalje traju ali u manjem obimu. Samostalno pokretna, štedi levu nogu, lazarević negativan obostrano.MTR DE ahilov levo u tragu, ostali BO.Antefleksija trupa moguća, a pri uspravnom stavu vidi se blaga krivina sa konveksitetom u desno.Dorzifleksija stopala leve noge oslabljena, nemogućnost dovođenja noge u neutralan položaj.

MR LS dela kičme: polidiskopatija

 

Nakon 6 tretmana SALUS TALENT    lumbalnog dela, duž noge i zaključno sa stimulacijom peroneusa uz sprovođenje kineziterapije kontrolnim objektivnim pregledom lekara je utvrđeno :

 

Bolovi duž noge su smanjeni, utrnulost palca I dalje prisutna ali u manjoj meri. Samostalno pokretna, ne štedi levu nogu, hod se popravio, lazarević negativan obostrano. Rehabilitovan pokret dorzifleksije uz kompletno olakšavanje simptoma ukočenosti i bola lumbalne kičme.

Subjektivni osećaj pacijenta:

U celini sam zadovoljna terapijom, neuporedivo se lakše krećem, za prva 4 tretmana sam došla taksijem dok sam za poslednja 2 tretmana došla samostalno automobilom što je za mene veliki uspeh. Takođe sam na ovaj način izbegla terapiju lekovima što mi je jako bitno jer sam zaobišla probleme sa želudcem.

Scroll