EC Certificate Full Quality Assurance

Pozovite nas: +381 63 623 160 +381 37 498 777
MasterMed - Prodaja medicinskih aparata

Medicinska istraživanja elektromagneta Salus Talent, dugotrajan analgetski efekat

26.06.2021.

The Journal of International Medical Research 2006; 34: 160 – 167

Efikasnost Impulsne Elektromagnetne Terapije za hronični bol u lumbalnom

delu kičme: Slučajni uzorak, placebo kontrolisana studija

PB Lee, YC Kim, YJ Lim, CJ Lee, SS Choi, SH Park, JG Lee and SC Lee

Department of Anesthesiology and Pain Medicine, Seoul National University College of Medicine,

Seoul, Korea; Department of Anesthesiology and Pain Medicine,Korea University College of Medicine,

Seoul, Korea

Rendomizirana, duplo slepa, placebo kontrolisana klinička studija proučava efikasnost pulsne

elektromagnetne terapije (PEMT) kod pacijenata sa hroničnim bolom u lumbalnom delu kičme. Aktivni

PEMT (n = 17) ili placebo tretman (n = 19) je izvedena tri puta nedeljno tokom 3 nedelje. Pacijenti su

ocenjeni pomoću numeričke Skale (NRS) i gradirani po Oswestry skali invaliditeta 4 nedelje nakon

terapije.

PEMT proizveo je značajno smanjenje bola tokom perioda posmatranja u odnosu na početne vrednosti.

Procentualna promena u rezultatu od osnovne linije bila je znatno veća u PEMT grupi nego u placebo

grupi na sva tri vremenska perioda merenja. Srednja vrednost po Osvestri disabilitti procentu posle 4

nedelje je znatno poboljšana od polazne vrednosti u PEMT grupi, dok nije bilo značajne razlike u

placebo grupi.

Zaključak: PEMT smanjuje bol i invaliditet i čini se da je potencijalno korisno terapeutsko

sredstvo za konzervativno lečenje hroničnog bola u lumbalnom delu kičme.

 

Klinička studija o visoko-induktivnom stimulatoru Salus Talent

Jiří Poděbradský, Radana Poděbradská

Lázně Dolní Lipová, Lipová-lázně, Česká Republika

Abstrakt: Ovo je pilot studija za klinički test analgetskog efekta koji proizvodi elektromagnetni stimulator

Salus Talent kod bola u lokomotornom aparatu.

Ovo je prvi magneto-terapeutski uređaj čiji je intenzitet potrebno prilagoditi subjektivnom

osećaju pacijenta tokom primene magnetne indukcije od 2,5 Tesle.

Statistički uzorak se sastojao od 89 pacijenata, kako onih koji su na rehabilitaciji na klinici tako i

pacijenata koji su se lečili u Spa Dolní Lipová sa kožnim indikacijama.

U pogledu problema lokomotornog aparata uglavnom su strukturni poremećaji.

Kod većine pacijenata je zabeležen uočljiv, rani, dugotrajni analgetski efekat.

Kao dominantni efekat ove terapije pojavljuje se disperziono dejstvo, kako direktno tako i preko

aktivacije simpatikusa koje prati poboljšanje tofotropnih osobina tkiva u polju primene.

 

Scroll