EC Certificate Full Quality Assurance

Pozovite nas: +381 63 623 160 +381 37 498 777
MasterMed - Prodaja medicinskih aparata

SALUS TALENT- Nova i revolucionarna terapija elektromagnetnim poljem

24.08.2019.

                SALUS TALENT jeste uspešan i veoma efektivan proizvod dugogodišnjeg istraživanja primene elektromagnetnog polja sa ciljem lečenja ili smanjivanja simptoma različitih patologija.remed talent

Proizvođač ovog izvanrednog aparata je firma REMED Co., sa sedištem u Južnoj Koreji, koja se od 2003. godine bavi istraživanjem i razvojem rehabilitacionih medicinskih uređaja na elektro-magnetnom polju. To je najbolja svetska visoka tehnologija elektromagnetnih medicinskih uređaja. Počastvovani smo što možemo da sarađujemo sa ovim vodećim gigantom u svetu i što imamo mogućnost da plasiramo ovu izvanrednu tehnologiju na naše prostore, a na osnovu njihovog dugogodišnjeg staža u radu sa medicinskim aparatima možemo da garantujemo pozitivne rezultate i uspešnost u terapiji.

 

Šta je SALUS TALENT i šta ga čini tako posebnim?

 

Ova terapija predstavlja najnoviji i najefikasniji oblik niskofrekventne pulsne magnetne terapije, koja pomoću specijalnog aplikatora upotrebljava vrhunsku indukciju od 2,5 T . Putem takve visoke indukcije duboko u tkivu nastaju električne struje sa istom frekvencijom koje poseduje primenjeno elektromagnetno polje, a te struje pacijent oseća kao lako osciliranje (senzitivni prag intenziteta), kao vibracije (senzitivni gornji prag intenziteta), ili kao kontrakcije mišića (motorički prag intenziteta do gornjeg praga intenziteta).U zavisnosti od intenziteta magnetne indukcije i polja aplikacije SALUS TALENT stimuliše nerve, mišiće, krvotok i limfotok.

 

 

SALUS TALENT  je poseban aparat, izdvaja se od drugih sličnih aparata na tržištu i njegovu celokupnu savršenost čini to što:

 • Ima visoke performanse (koristi jako magnetno polje jačine do 2,5 T što je i do 300 puta jače u odnosu na jačinu magnetnog polja koje se indukuje u solenoidu)
 • Poseduje automatske i manuelne modove, displej je organizovan tako da bude direktan i jednostavan, dok je u isto vreme sam aparat jednostavan za korišćenje
 • Poseduje specijalno patentiranu tehnologiju uljanog hlađenja, a to mu daje duži životni Salus Talent infovek(ne postoji nikakvo isparavanje ili curenje ulja) kao i mogućnost dužeg uzastopnog korišćenja bez pauza (kapacitet mu je rad na 100% u trajanju od 60 minuta u odnosu na konkurentne slične aparate koji istom snagom mogu raditi manje od 20 minuta)
 • Veoma je pogodan i prijatan za korišćenje, kako za terapeuta tako i za pacijenta
 • Nije invazivan, može se aplikovati preko odeće, terapija ne traje duže od 20 minuta
 • Naučno je dokazano da je 100% bezbedan za ljudsko telo.
 • Ne postoje nikakvi neželjeni efekti, terapija je bezbolna, bez ikakvih lekova.
 • Moguće je prodredi duboko u tkivo, čak do 10cm , i jedna je od retkih terapija koja uspešno i kompletno prodire i doseže zglob kuka
 • Pokreće mišićnu kontrakciju, i to preko stimulacije samog nerva, tj. simulirajući sam nervni impuls. Ovo je značajno jer se umnogome razlikuje i efektivnije je od eksponencijalnih struja koji stimulišu kontrakciju preko motornih tačaka.

Posebno moramo naglasiti mogućnosti primene ovog aparata u polju urinarne inkontinencije, i to ga u najvećoj meri izdvaja od svih ostalih sličnih i konkurentnih aparata prisutnih na tržištu. Medicinska istraživanja o tome kako i koliko deluje na urinarnu inkontinenciju možete pročitati OVDE.

 

Mehanizmi dejstva SALUS TALENT-a

 

ANALGETSKO DEJSTVO – primarno dejstvo ovog aparata je analgetsko, pri čemu se bol dugoročno smanjuje (otprilike za nekoliko dana do nedelja) ili sasvim nestaje. Kako kliničke studije navode ,analgetski efekat ovog magneta se oseća čak i posle prve aplikacije. Ovakav analgetski efekat ima veze sa hidratacijom hijaluronske kiseline u sinovijalnoj tečnosti.

DISPERZIONO DEJSTVO –je nedvosmisleno najvažnije! Kroz poboljšanje reoloških svojstava tečnosti u sinoviji, od hidratacije amorfne mase vezivnog tkiva sinovije, hrskavice, periartikularnih ligamenata i takođe drugih tkivnih masa, ne može se objasniti samo brzo umanjenje bolova, već i poboljšanje opsega kretanja, umanjenje otoka i poboljšanje trofike.

DIREKTNO DEJSTVO OPUŠTANJA MIŠIĆA ( uključjući i nekontraktilne tkivne mase) dato je kroz disperziono dejstvo (subjektivno senzitivni gornji prag intenziteta), a direktno dejstvo opuštanja mišića počiva na post-fascilitacionom zadržavanju sa najmanjim subjektivno – motoričkim pragom intenziteta.

ANTI – EDEMATOZNO DEJSTVO – disperzioni efekat na otok

TROFOTROPNO DEJSTVO – poboljšanje mikrocirkulacije pomoću disperzionog dejstva

 

Modovi  SALUS TALENT-a

 

Ovaj aparat nudi 4 automatska i 4 manuelna programa rada.

Manuelni programi imaju osnovna podešavanja koja terapeut može da menja.

Parametri:

Mod Frekvenca 1 Frekvenca 2 Vreme rada (sekunde) Vreme pauze  (sekunde)
M1 3 5 1 0
M2 5 10 1 0
M3 10 20 1 2
M4 30 50 1 3

 

Automatski programi su sledeci :

 

Mod Minimalna frekvenca (Hz) Maksimalna frekvenca (Hz) Period (sekunde)
A1 3 15 52
A2 3 23 49
A3 3 30 48
A4 3 40 53

 

Način rada A1.

 

Niskofrekventna stimulacija; koristi se modulacija frekvencija kao i amplitude. Modulacija frekvencija protiče u periodima različite dužine trajanja (vidi sliku), najniža frekvenca je 3 Hz a, najviša 15 Hz. Modulacija amplituda protiče uvek pri jednoj stalnoj frekve

niskofrekventna stimulacija

nciji i obratno. Za akutne bolove podesan je subjektivno senzitivni prag intenziteta, a za hronične bolove subjektivno senzitivni gornji prag intenziteta.

A1 mod. se koristi za lečenje malih zglobova / površina:

šaka, skočni zglob, stopalo, vrat, akutne bolesti

Ovaj način rada određen je za strukturna oboljenja zglobova

za aktivnu artrozu zglobova, za artrozu zgloba kuka, za

psorijazne artropatije u različitim lokalizacijama.

 

Način rada A2.

 

Niskofrekventna stimulacija; koristi se modulacija frekvencija kao i amplitude. Modulacija frekvencija protiče u periodima različite dužine trajanja (vidi sliku), najniža frekvenca je 3 Hz a, najviša 23 Hz. Modulacija amplituda protiče uvek pri jednoj stalnoj frekvenciji i obratno. Ovaj način rada je indikovan kod strukturnih oboljenja sa markantnom reakcijom mekih tkiva (sa izuzetkom mišića) koja se nalaze u blizini pogođenih zglobova (kod istih dijagnoza kao kod načina magnetna stimulacijarada A1).

A2 mod. je optimalan program i najčešće se koristi kod dole navedenih pozicija:

 • koleno
 • lakat
 • rame
 • stimulacija mišića
 • trigger points
 • hroničnih bolesti (kao i regije kao kod A1 moda)

 

Način rada A3.

Niskofrekventna stimulacija; koristi se modulacija frekvencija kao i amplitude. Modulacija frekvencija protiče u periodima različite dužine trajanja (vidi sliku), najniža frekvenca je 3 Hz a, najviša 30 Hz. Modulacija amplituda protiče uvek pri jednoj stalnoj frekvenciji i obratno. Ovaj način rada je indikovan kod strukturnih oboljenja sa markantnom reakcijom mekih tkiva (uključujući mišiće) koje se nalaze u blizini pogođenih zglobova (kod istih dijagnoza kao kod elektromagnetnačina rada A1). Osim toga je podesan za:

-tretman hipertonusa leđnih mišića

-akutne bolove sa subjektivno senzitivnim pragom intenziteta

– hronične bolove subjektivno senzitivni gornjim pragom intenziteta.

 

Način rada A4.

Niskofrekventna stimulacija; koristi se modulacija frekvencija kao i amplitude. Modulacija talent modfrekvencija protiče u periodima različite dužine trajanja (vidi sliku), najniža frekvenca je 3 Hz a, najviša 40 Hz. Modulacija amplituda protiče uvek pri jednoj stalnoj frekvenciji i obratno. Kod modulacije frekvencije i podešavanja intenziteta od 100% ubacuju se automatske pause. Indikacije : pretežno bolovi u kicmenom stubu sa mišićnim hipertonusom i promenama refleksa, slepljivanjem fascija. Za akutne bolove propisan je subjektivno senzitivni prag intenziteta, za hronične bolove senzitivni gornji prag intenziteta. A3 i A4 mod se koristi kod bolova u lumbalnom (krsnom) delu kičme, išijalgija (hronična), zglob kuka i urinarna inkontinencija.

 

Polja primene SALUS TALENT-a, indikacije i kontraindikacije

 

Polja  primene:

 • rehabilitacija
 • ortopedija
 • sportska medicina
 • neurologija
 • wellness
 • urologija

Najčešće indikacije:Salus Talent 2

 • bol u lumbalnom (krsnom) delu kičme
 • bolu u vratnom delu kičme (cervikalni bol)
 • išijalgija
 • poremećaji perifernih nerava
 • povrede
 • osteoartroza
 • artritis
 • otoci
 • prelomi
 • urinarna inkontinencija

 

Kontraindikacije :

 • metalni implanti (osim titanijuma)
 • pejsmejker, elektronski implanti
 • trudnoća
 • arteroskleroza
 • akutna i hronična upala vena
 • bakterijske i virusne infekcije
 • tumori
 • epilepsija
 • OPREZ kod regija: srca, glave, neuropatija, hipertenzije

Kombinacijski tretmani sa istim efektom ne moraju da vode do sumiranja efekta, već mogu da dovedu i do paradoksalne reakcije ili do drugih sporednih dejstava.

 

Bolest/ pogođeni deo tela Frekvenca Intenzitet Mod Vreme terapije
 

S2-S4

10-20 Hz 40-50% M3,A3,A4 15 min
 

Cervikalni/torakalni spinalni nastavci

3-5 Hz Preko 80% M1, A1, A2 10 min
 

Bol u kolenu

5-10 Hz Preko 80% M2, A1,A2 20 min
 

Bol u krstima

30-50Hz 50-60% M4, A3, A4 15 min
 

Bol u ramenu

3-5 Hz Preko 70% M1, A1, A2 10 min
 

Bol u grudima  (T6-T12)

3-5 Hz 50-70% M1,A1,A2 10 min
 

Lakat

3-5 Hz 50% M1,A1,A2 Ispod 10 min
 

Cervikalni bol

5-10 Hz —- M2, A1, A2 10 min
 

Išijas

10-20 Hz 50-60% M3,A3,A4 10 min
 

Mišićna nelagodnost

30-50 Hz Preko 60% M4, A3,A4 15 min

Ovo je preporuka  proizvođača  za  tretmane  nekih  bolesti  i  delova  tela  ali  je preporuka da se intenzitet prilagođava svakom pacijentu individualno.

Scroll