EC Certificate Full Quality Assurance

Pozovite nas: +381 63 623 160 +381 37 498 777
MasterMed - Prodaja medicinskih aparata

Uspešna registracija aparata u ALIMS-u ; SALUS TALENT Ⓐ

12.11.2019.

Predlagač upisa MASTER HAT DOO KRUŠEVAC, je podneo agenciji zahtev sa dokumentacijom za upis medicinskih sredstava iste kategorije, klase, proizvođača i proizvodnog mesta u Registar medicinskih sredstava.

Agencija je razmotrila predmetni zahtev za upis medicinskih sredstava u Registar medicinskih sredstava s dokumentacijom o kvalitetu, bezbednosti i efikasnosti i utvrdila da je predlagač upisa ispunio uslove za upis medicinskog sredstva propisane zakonom i propisima donetim za njegovo sprovođenje.

Rešeno u Agenciji za lekove i medicinska sredstva Srbije pod brojem 515-02-03490-18-001 od 21.06.2019. godine.

    medicinski aparat Salus Talent A

 

 

 

 

Scroll